Minirenseanlæg på Fyn

I Danmark får vi vores drikkevand fra grundvandsboringer. Det vil sige, at vandværkerne borer ned til vores grundvandsreservoirer, hvorfra de pumper vandet op. Der sker kun meget lidt med vores grundvand, før vi kan drikke det, og det er fordi, vores grundvand er meget rent. Og det skal det gerne blive ved med at være.

Desværre ser vi i flere og flere analyser af grundvandet, at det bliver mere og mere forurenet. Det er blandt andet vores spildevand, der trænger ned til grundvandet uden at blive renset korrekt. Hvis du bor i en by, er dit kloaksystem sandsynligvis koblet til det kommunale rensningsanlæg, og dit spildevand bliver derfor ledt derud og renset, før det ender i naturen.

Traktor der kører fra gård

Der er dog steder i Danmark og på Fyn, hvor der ikke er tilstrækkelig med kloakering, så spildevandet bliver ledt direkte ud i naturen. Det kan eksempelvis være i sommerhusområder eller ude på landet. Det kan vi hjælpe med at gøre noget ved hos Watersystems.

Med vores biologiske WS bioclean™ minirenseanlæg kan du selv tage ansvar for dit spildevand, og sørge for, at det bliver renset ordentligt inden det kommer ud i naturen. Minirenseanlægget fungerer ved hjælp af en Moving Bed Biofilm teknologi, som renser vandet kun med biologiske midler.  

Vores spildevandsløsninger på Fyn

Vil du være med til at passe på grundvandet på Fyn? Når man gerne vil passe godt på vores grundvand på Fyn, er man nødt til at håndtere sit spildevand på en hensigtsmæssig måde. Det er vi helt klar over hos Watersystems, og derfor har vi udviklet forskellige spildevandsløsninger som kan opsættes på Fyn.

Vores minirenseanlæg er vores førende produkt og kan rense spildevandet fra almindelige husstande. Den opsamler spildevandet og renser det biologisk inden det bliver ledt tilbage ud i naturen via nedsivning eller direkte ud i en eksisterende vandvej, eksempelvis en å. Faktisk bliver vandet så rent, at det mere end opfylder de gældende lovkrav for renset spildevand. Vi har også andre løsninger som for eksempel nedsivningsanlæg, som har en høj renseeffekt og markedets største tankvolumen.

Der er også mulighed for at spare på grundvandet, ved at bruge regnvand til husholdningen i stedet for vandværksvand. Her opsamler man regnvandet i en beholder, hvorfra man kan bruge det til tøjvask og toiletskyld. Det kalkfri regnvand gør også, at du kan bruge mindre sæbe til dit vasketøj.

Watersystems leverer spildevandsløsninger på Fyn

Watersystems leverer spildevandsløsninger overalt på Fyn. Vi har vores egne lastbiler og specialuddannede teknikere, som samarbejder tæt med din lokale kloakmester om at nedgrave og installere din spildevandsløsning. Vi har et godt og robust produkt, og derfor giver vi dig 25 års garanti på spildevandsløsningen.

Vi holder dagligt øje med dit anlæg gennem vores WS Click+Clean fjernovervågningssystem, hvorfra vi også justerer, hvis der er behov for det. Det er også os, der kommer og laver det lovpligtige årlige eftersyn på dit anlæg.

Watersystems firmabil

Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner