Vidste du at

Et WS bioclean™ kan placeres efter dit ønske på din matrikel – det samme med styresystemet og udluftningen.

Spildevandsløsninger til det åbne land

Watersystems A/S er førende specialister indenfor biologisk spildevandsrensning til alle typer formål.

Guide til påbud om spildevandsløsning

Har du fået påbud om at rense dit spildevand?
Et biologisk minirenseanlæg WS bioclean™ er den bedste løsning for miljøet og du hjælper med at fremtidssikrer Danmarks grundvand.

Påbud: trin for trin

Når et påbud om forbedret spildevandsrensning kommer ind med posten, medfører det ofte mange spørgsmål.
Vi har prøvet at samle en lille guide, der forhåbentlig hjælper dig godt på vej.

Miljøbeskyttelseslovgivningen

I selve påbuddet henvises der til Miljøbeskyttelseslovgivningen. Se lovgivningen her

Vi henviser også til afsnittet: Hvad siger loven?

Renseklassekrav

Der er oplyst renseklassekrav; renseklasser er for at sikre at vandkvaliteten altid lever op til kommunens krav om forbedret spildevandsrensning. Der findes 4 renseklasser i Danmark – inddelt efter vandets sårbarhed i dit område.

Renseklassen har betydning for dit valg af spildevandsrenseanlæg.

Se de forskellige renseklasser herunder.

Renseklasse Rensning for:
O: organisk rensning Organisk stof
OP: organisk rensning + phosphor Organisk stof og fosfor
SO: skærpede krav til organisk rensning Kvælstof og organisk stof
SOP: skærpede krav til organisk rensning + phosphor Kvælstof, organisk stof og fosfor

 

Ansøgning og dokumenter

Din kloakmester ved hvilke afløb der skal tilknyttes, derfor anbefaler vi at gøre brug af en autoriseret kloakmester, også i forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering af et renseanlæg.

Ansøgning kræver en del dokumenter, herunder blandt andet certifikater og bilag, som du finder herunder – de kan downloades ved få klik og vedlægges din ansøgning.

  • Tegninger, der viser anlæggets placering på din matrikel: Fremgår ofte af ansøgningsmaterialet fra kloakmesteren.
  • Dokumentation for anlæggets sikkerhed og drift ved de lokale grundvandsforhold:

Betonanlægget er altid sikret imod opdrift. Plastanlæggene er sikret mod opdrift, hvis monteringsvejledningen bliver overholdt.

  • Kopi af udkast til serviceaftale: Serviceaftale – anlægsgeneration II
  • Hvem etablerer anlægget med påtegnelse: Din autoriseret kloakmester – find en forhandler nær dig
  • Oplysning fra ansøgeren om, i hvilket omfang, det kan antages, at anlægget kan opfylde udleder kravene i områdets renseklasse:
    Her er de enkelte gennemsnitlige udleder værdier fra den samlede afprøvningstid dokumenteret. Se Performance Results – SOP.
    Det er dokumenteret, at temperaturen under afprøvningen har ligget mellem 7,5 og 20,6 grader celcius. I dag er der mere end 3900 danske husholdninger, som er tilsluttet et WS bioclean™ minirenseanlæg, hvor der løbende tages spildevandsprøver og analyseresultaterne bliver fremsendt til de enkelte tilsynsmyndigheder.
  • Oplysninger om bundfældningstanken og den samlede dimensionering, se ovenfor

OBS: ansøgningen har en tidsfrist, det samme er gældende for etableringen.
Når anlægget er etableret – husk at melde det til kommunen. Først herefter er påbuddet efterkommet.

Blanketten til selve ansøgningen kan som regel findes på kommunens hjemmeside, som der er henvist til i påbuddet.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner