PRIVATE 

Har du fået et påbud fra kommunen?

Har du fået påbud fra kommunen? - Watersystems

Ofte stillede spørgsmål – Spildevandsløsninger

En spildevandsløsning er en stor investering og kan ofte medføre en del spørgsmål, vi har forsøgt at besvare de mest almindelige spørgsmål. Vi har opdelt spørgsmålene i kategorier – vælg den kategori du søger, ved at trykke på én af knapperne i højre side.

Er der spørgsmål du ikke finder et fyldestgørende svar på, er du velkommen til at kontakte os
på telefon + 45 74 48 50 33


Din dagligdag
Er der noget jeg skal ændre i min dagligdag?
 


Nej, du kan som udgangspunkt gøre som du har gjort hidtil, med god samvittighed.

 

Hvad må jeg udlede i mit spildevand?
 

Der må kun udledes almindeligt husholdningsspildevand.

Følgende stoffer må ikke tilføres spildevandet

  • Overfladevand som afløb fra taget og fra swimmingpool
  • Rester fra husdyrhold – både i fast og flydende form
  • Kemikalier, medicinrester, mineralolier, opløsningsmidler og lignende stoffer
  • Kunststoffer og hygiejneartikler så som engangsklude, hygiejnebind, vatpinde, tandtråd samt cigaret skodder
  • Kaffefilter og grove madrester
  • Større mængder af mælk og mælkeprodukter, blod fra slagtning, desinfektionsmidler og koncentrerede rengøringsmidler
  • Mælk: 1 liter mælk udledt til et renseanlæg svarer til den totale belastning fra én voksen person, per dag!

OBS: de fleste af ovenstående forholdsregler er også gældende ved udledning til det offentlige kloaksystem.

Kan wsbioclean anlæg også bruges til mit sommerhus?

 

wsbiocleans unikke rensemetode med MBBR-teknologi, har netop egenskaben til, at kunne køre, slev med store tidsafstande. Biologiens placering på renselegemerne, muliggør at de kan overleve selv med begrænster tilledning af spildevand. Så snart der igen trækkes i toilettet, er bakterierne klar og den biologiske rensning sættes straks i gang.

 Se mere WSB-garanti sommerhuse

Må jeg afbryde strømmen?
Nej, du må ikke afbryde strømmen til dit anlæg, da dette er nødvendigt for renseprocessen. I enkelte tilfælde kan du blive bedt om kortvarigt at afbryde strømmen, for så at tilslutte igen. Dette vil typisk være i telefonisk samråd med vores serviceteknikere, hvor der skønnes, at en genstart kan være fordelagtig.

Hvis strømmen afbrydes, får vi en fejlmelding fra din styring.

 

Må jeg genanvende mit rensede spildevand?
Nej. Det er ikke tilladt at genanvende dit rensede spildevand. Men du kan opsamle dit regnvand til genanvendelse med vores regnvandsanlæg WS Aquasmart™.

Læs mere om regnvandsanlægget WS Aquasmart™ her

 

Er mit spildevand sundhedsskadeligt?
 

Ja, urent spildevand kan være sundhedsskadeligt. Kommer du i kontakt med det urene spildevand, rens da straks det berørte område og kontakt evt. læge.

Jeg får gæster i weekenden og mit vandforbrug er højere end normalt, betyder det noget?
Nej, dit WS bioclean™ er bygget til at kunne klare større belastninger i enkelte perioder.


Fejlmelding og alarmer
Alarmen er gået i gang, hvad skal jeg gøre?

Det er sjældent at der opstår driftsforstyrrelser i et WS bioclean™-minirenseanlæg. Teknologien umuliggør et decideret driftsstop, så du vil aldrig opleve akutte problemer med dit anlæg, med mindre det er blevet fejlbetjent.
Hvis alarmen alligevel lyder, skal du kvittere fejlen på displayet og hvis den efterfølgende lyder igen, ring da til vores servicetelefon på 74 48 50 33.

Hvad betyder min fejlkode?
Fejlmelding Alarm Beskrivelse Løsning
No. 1: Strømafbrydelse Ja Ved strømafbrydelse afsender reservebatteriet en email til Watersystems samtidig med at der udsendes en midlertidig svag biplyd Undersøge årsagerne for strømafbrydelsen
No.47: Systemopstart Nej Meddelelse om at systemet er genstartet efter en strømafbrydelse Såfremt der er relevans, undersøges årsagen til styringens genstart
No. 46: GSM afsendelsesfejl Nej Ingen forbindelse til mobilnetværket Genstart styringen, f.eks. ved at slukke/tænde strømmen. Ved gentagne problemer kontaktes Watersystems
No. 48: GPRS Login fejl Ja Ingen forbindelse til mobilnetværket Genstart kontrolenhedens afbryder.

Gentagne problemer afhjælpes med køb af en ekstern antenne fra Watersystems eller udskiftning af GPRS modulet.

No. 18-21:

Udgang 1-4: Overstrøm

Ja Tilsluttet enhed eller udgang (relæ) defekt. Eller maks. strøm for den bestemte udgang er indstillet forkert Kontrol af udgangsparameter samt kontrol af den tilsluttede enhed (f.eks. kompressor)
No. 10-13:

Udgang 1-4: Understrøm

Ja Tilsluttet enhed eller udgang (relæ) defekt. Kontrol af udgangsparameter samt af den tilsluttede enhed (f.eks. kompressor, inkl. kabel og stikforbindelse)
IO modul er ikke tilgængelig Ja Indstillingerne er ikke blevet konfigurerede korrekt Ring til Watersystems
No. 29 eller 57: Oversvømmelse/Højvand Ja Højvandstandsalarmen er aktiv, hvilket indikerer at vandspejlet er for højt Udfør fysisk kontrol af vandstand i anlægget. Kontrollér om der er frit afløb fra anlægget eller om der løber overfladevand ind i beholderen. Kontrollér en evt. pumpebrønd bag ved anlægget. Ring til Watersystems
No. 2-9: Udgang #: sikring defekt Ja Sikringen for den angivne udgang er defekt Isæt ny sikring med den korrekte Ampereværdi
No. 32: Intet simkort Ja Der mangler et simkort eller simkort er defekt Ring til Watersystems
No. 27: Eeprom defekt Ja Emprom er defekt Ring til Watersystems
No. 31: Forkert polaritet Ja Forkert polariet. Anlægget er tilsluttet med forlængerkabel. Der skal etableres en stikkontakt.
Skal jeg selv betale for et udkald, hvis problemet ikke kan løses via Click & Clean?
Nej, det skal du ikke, hvis alarmudkaldet falder under garantien. Men hvis garantien er udløbet eller serviceeftersynet ikke er blevet overholdt, så sender vi en faktura på alarmudkaldet.


Service og abonnement
Hvor ofte kommer I ud for et serviceeftersyn?
En gang om året kører en uddannet tekniker ud til dit renseanlæg og laver et grundig serviceeftersyn.
Hvordan ved jeg, at I kommer til serviceeftersynet?
Vi sender dig en e-mail, når tiden nærmer sig for det årlige serviceeftersyn af dit renseanlæg.
Skal jeg være hjemme ved et serviceeftersyn?
Som udgangspunkt behøver du ikke være hjemme under et serviceeftersyn, men vi skal have adgang til dit anlæg og styreskab.
Skal jeg selv dokumentere til kommunen, at jeg overholder det lovpligtige serviceeftersyn?
Nej, ikke hvis du har dit serviceabonnement hos os. Så tager vi os af det. Vores tekniker udarbejder en servicerapport om alle registreringer samt en spildevandsanalyserapport og sender det videre til din kommune.
Hvordan betaler jeg mit serviceabonnement?
Serviceabonnementet betales en gang om året. Du kan oprette PBS eller overføre beløbet til Watersystems.
Hvornår opkræves betalingen for serviceabonnementet?
Serviceabonnementet opkræves første gang når anlægget er sat i drift. Herefter opkræves det hvert år i januar for hele kalenderåret.
Hvorfor er prisen en anden end sidste år?
Serviceabonnementet er indeksreguleret og reguleres en gang årligt og uvarslet pr. 1. januar med afrunding til hele tal. Reguleringen sker efter den årlige stigning ifølge nettoprisindeks eller Byggeomkostningsindeks for El- og mekaniske anlæg.
Kan jeg opsige mit seviceabonnement med Watersystems?
Ja, du kan opsige dit abonnement med 2 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Serviceeftersynet er dog et lovkrav og du må ikke bare udelade det.
Kan mit serviceabonnement blive opsagt?
Ja, hvis du ikke betaler for dit serviceabonnement eller har en anden forfalden saldo, kan Watersystems opsige din serviceaftale uden varsel.


Installation og drift
Minirens eller nedsivningsanlæg

 

Hos Watersystems kan vi både levere et minirenseanlæg WS bioclean™ eller et nedsivningsanlæg; WS biotank™ eller WS biopipe. Nedsivningsanlæggene er markedets eneste godkendte bundfældningstanke i beton og kan til hver en tid opgraderes til et WS bioclean™. Uden ekstra graveomkostninger.

Et nedsivningsanlæg er billigere i etableringsudgift, men skal ofte skiftes ud efter 8-10 år, med forskellige afskaffelsesomkostninger – derfor anbefaler vi et WS bioclean™ minirenseanlæg som er uforgængelig, driftssikker og udleder spildevand der er renset langt over kriterierne.

 

 

Hvad kan jeg spare ved et WS bioclean™?
 

Ved etablering af et spildevandsrenseanlæg skal du ikke længere betale vandafledningsafgift til kommunen.
Vandafledningsafgiften dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af det kommunale renseanlæg. Da du har etableret din egen renseløsning på din matrikel, sparer du afgiften.

 

 

Hvor meget strøm bruger et WS bioclean™?

 

Et 5 PE wsbioclean minirenseanlæg, har et årligt strømforbrug på ca. 275 kWh eller ca. 0,76 kWh om dagen. Dette er til kompressoren, magnetventiler og til selve styringen.

 Anlægget er mest aktivt i dagtimerne hvor forbruget også er og kører en dvalefunktion om natten.

 

Tager det lang tid at etablere et WS bioclean™?
 

Nej! Vi har egen lastbil og det tager ikke mere end en formiddag at levere og installere dit nye anlæg.

 

Hvordan foregår ansøgningsproceduren?
Se mere under afsnittet Påbud: Trin for trin!
Det vil også her være en fordel for dig at arbejde tæt sammen med en autoriseret kloakmester for at gøre brug af hans faglige kompetencer.

Kloakmesteren skal klarmelde anlægget til Watersystems og når vi har modtaget den underskrevne serviceaftale giver vi besked til din kommune.

 

 

Skal jeg være tilknyttet en kloakmester?
Ja, det handler om autoritetskrævende arbejde. Dit minirenseanlæg bliver etableret i samarbejde med en autoriseret kloakmester, han guider og arbejder tæt sammen med dig, for at finde den bedste løsning på anlægstype, placering og fremtidssikring.

 

Kan jeg få påbud om yderligere rensning af kommunen senere?
 

Ja, det kan du, men ved et WS bioclean™ kan dette som regel nemt eftermonteres. Vores anlæg kræver derfor ikke yderligere gravearbejde eller omkostningsrig ombygning.

 

 

Hvornår skal jeg betale tillæg for fosforfældning?
 

Tillægget for fosforfælding er kun nødvendigt, hvis kommunen har udstillet et krav om fosforfjernelse hos dig.

 

Hvor ofte skal fosforfældningsmidlet fyldes i mit renseanlæg?
 

Ved vores årlige serviceeftersyn påfyldes fosforfældningsmiddel og prisen er inkluderet i dit serviceabonnement.

 

Hvad er Click+Clean™?
 

Click+Clean™ er Watersystems’ fjernovervågningsmodul og er selvfølgelig standardudstyr i alle vores anlæg. Watersystems er de eneste på markedet med denne service.

Det er en fjernovervågning via GPRS, der gør det muligt for os, ved fejl, at genstarte dit anlæg. Det er en gratis overvågning – der sikrer en driftssikkerhed ned i mindste detalje, døgnet rundt året rundt. Du kan samtidigt spare dyre servicebesøg og får en stor tryghed i stedet.

Læs mere her

 

 

Er der noget jeg skal være særligt opmærksom på i starten?
 

 

Nej, fra idriftsættelsen af dit WS bioclean™ vil det allerede fra dag 1 rense bedre end den tidligere renseløsning.

 

Skal min bundfældningstank stadig tømmes?
Ja, selvom dit WS bioclean™ har integreret bundfældningstank skal den tømmes efter behov og/eller minimum 1 gang om året. Tømningen foretages rutinemæssigt gennem kommunens slamtømningsordning.

Vær opmærksom på, at det kun er bundfældningsdelen og evt. efterklaringen som tømmes.

Det kan være nødvendigt med flere slamtømninger årligt, alt efter husstanden og renseklassen.

Vi er flere på gaden der har fået påbud, kan vi finde en samlet løsning?
Helt sikkert og bestemt med fordele. Vi har anlæg i flere forskellige størrelser og har stor erfaring med at etablere en samlet spildevandsløsning til mindre landsbyer.
Det vil ofte være en billigere løsning end at etablere anlæg hver for sig.
Kontakt os for meget mere info om renseanlæg til flere husstande.
Kan jeg etablere et WS bioclean™ ved mit sommerhus?
 

Ja, det kan du – og et WS bioclean™ er den bedste løsning. Det overholder et underbelastningskrav der forudsættes af myndighederne og klarer fuld rensekapacitet fra 1 person. Ligeledes kan det også efter længere tidsstilstand arbejde med det samme.
Det eneste du ikke må, er at slukke for strømmen.

Læs mere her

Hvad dækker garantien?

Som ejer af et WS bioclean™ minirenseanlæg, er du også dækket af vores udvidede garantiordning.

Anlægget består af de bedste og mest holdbare materialer og derfor tilbyder vi helt op til 25 års garanti på både selve betontanken og på moving beds biofilm-renselegemer.

Anlæggets elektriske og mekaniske dele, har alle 2 års fuld garanti.
Forudsætningen for garantien er korrekt brug af renseanlægget jvf. driftsvejledningen.

 

 

 


Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner