Bundfældningstanke – WS biotank™

– Markedets eneste godkendte bundfældningstank i beton

Hos Watersystems fremstiller og producerer vi vores egne bundfældningstanke efter alle reglerne. Tankene er CE-mærket og hydraulisk afprøvede. De leveres med kørefast dæksel. Tanken er markedets eneste godkendte bundfældningstank i beton.

En bundfældningstank graves ned i jorden på din grund, hvor den fastholder de faste partikler i en tre-kammeret tank, så det spildevand der bliver udledt fra tanken, kan løbe ud i eks. sivestrenge, så dit spildevand kan blive renset. Dette betyder, at bundfældningstanken sørger for at tilbageholde de faste dele og andre større partikler i vandet fra blandt andet dit toilet, bad og køkken, inden det bliver nedsivet i jorden. En bundfældningstank kaldes desuden også for en hustank, septiktank og trixtank, hvilke er betegnelser for samme type tank.

WS biotank™ leveres også som komplet løsning med pumpe og sivestrengesæt til trykfordeling. Vælges et anlæg, der er et nummer større end nødvendigt, kan WS biotank™ til enhver tid opgraderes til minirenseanlægget WS bioclean™ – helt uden ekstra gravearbejde.

WS Biotank™ er meget tømningsvenlig; dvs. alle tre kamre er lettilgængelige for dit slamtømningsfirma. En eventuel pumpe kan placeres i beholderen eller i en separat pumpebrønd.

Den CE-mærkede, hydraulisk afprøvede bundfældningstank WS biotank™ leveres med kørefast dæksel i beton og fås op til 30 PE direkte fra lager. Større anlæg laves på forespørgsel. En 5 PE-beholder vejer kun 1,8 tons og kan dermed håndteres af de fleste kloakmestre selv. Hvis det ønskes, sætter vi den også gerne ned for jer med vores kranbil.

Se vores brochure for WS biotank™ her.

 

Fordele med bundfældningstanke

Med en bundfældningstank fra Watersystems opnår du mange forskellige fordele. Vi har listet de fordele, som du får herunder:

  • Godkendt bundfældningstank af Teknologisk Institut efter bek. nr. 1587 15/12 2010 og EN 12566
  • Kørefast
  • Tømningsvenlig for slamsuger
  • Naturprodukt
  • Lavet i slidstærke og robuste materialer
  • Tåler grundvand til terræn – også uden separat opdriftssikring
  • En erfaren samarbejdspartner, der har etableret mere end 40.000 anlæg i Skandinavien
  • Bundfældningstank uden kabler og slanger i beholderen
  • Nettovolumen på 2,25 m3 (5 PE)
  • Udført i fiberbeton – derfor meget lav vægt på kun 1,8 ton ved 5 PE

 

Opfylder en bundfældningstank renseklasser?

Hvis der ikke er nogle rensekrav for din ejendom, kan du nøjes med en bundfældningstank, men er ejendommen derimod omfattet af rensekrav, skal spildevandet renses yderligere. Det vil derfor være nødvendigt, at bundfældningstanken skal sammenkobles med et biologisk renseanlæg. Dette kan være enten et biologisk minirenseanlæg eller et nedsivningsanlæg.

 

Tømning af bundfældningstanken

For at opretholde en effektiv bundfældningstank, er det nødvendigt, at tanken tømmes regelmæssigt. Typisk forgår tømningen én gang årligt med tømningsordningen, som man har i sin kommune. Bliver bundfældningstanken ikke tømt regelmæssigt, vil den blive fyldt op med slam, og der kan opstå en risiko for, at tanken oversvømmes og spildevand samt slam siver ud.

 

Hvad koster en bundfældningstank?

Prisen for en bundfældningstank afhænger af, hvor stor en løsning, du skal bruge, og hvor stor tanken skal være. Du kan spørge din autoriserede kloakmester til råds om, hvilken type bundfældningstank du har behov for, eller du kan kontakte os for rådgivning.

Vi har samlet vores priser på vores bundfældningstanke herunder:

Priser på bundfældningstank

5 PE 2,25m3 Ø 163 cm, belastningsklasse B125 14.900,00 kr.
10 PE 5m3 Ø 225 cm 18.735,00 kr.
15 PE 7m3 Ø 225 cm 23.625,00 kr.
20 PE 8m3 Ø 225 cm 26.900,00 kr.
25 PE 10m3 (to beholdere) Ø 225 cm 37.265,00 kr.
30 PE 12m3 (to beholdere) Ø 225 cm 39.555,00 kr.

Alle priser er ex. Moms og levering

 

Ansøgning om bundfældningstank

Før du kan få etableret en bundfældningstank, skal du starte med at sende en ansøgning til den kommune, som du bor i. Det er nødvendigt, da du skal godkendes af kommunen, før din Aut. Kloakmester installerer dit anlæg.

Du kan kontakte din autoriserede kloakmester, som kan hjælpe med de nødvendige undersøgelser og ansøgninger. Når du er blevet godkendt af kommunen, kan din Aut. Kloakmester nu installere din nye bundfældningstank.

Efter bundfældningstanken er installeret, skal din autoriserede kloakmester lave en færdigmelding, som skal sendes til kommunen. Efter denne er modtaget og godkendt vil kommunen ændre dine oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Hvis du har spørgsmål til din nye bundfældningstank, så er du velkommen til at kontakte os og høre mere om dine muligheder.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner