Spildevandsløsninger til det åbne land

Watersystems A/S er førende specialister indenfor biologisk spildevandsrensning til alle typer formål.

Spildevandsløsninger til det åbne land

Watersystems A/S er førende specialister indenfor biologisk spildevandsrensning til alle typer formål.

Spørgsmål? Så ring til os på tlf. +45 74 48 50 33

WS bioclean™ minirenseanlæg

Det er en stor beslutning at vælge minirenseanlæg, og derfor har vi sammensat en udvidet information – til netop dig, om dit WS bioclean™ minirenseanlæg

Funktion

WS bioclean™ minirens er patenteret renseteknologi i dansk kvalitet. Vores anlæg er baseret på naturens vandløb – du kender det; stenene der ligger på bunden i åer og bække er dækket af et glat lag biofilm, der egentlig består af mikroorganismer som nedbryder de skadelige stoffer i vandet.

Vores renseanlæg er ikke fyldt med sten, men med specielle patenterede renselegemer, der har den samme effekt som stenene i vandløbet – der nedbryder de skadelige stoffer i vandet. Vi kalder det moving bed biofilm-teknologien.

Selve anlægget består af 1 beholder, som kun kræver 1 udgravning, og giver ét kørefast dæksel* i terræn højde  – vores anlæg har nemlig bundfældningstanken som en integreret del. Altså, der skal kun graves ét hul til anlægget.

Anlæggene varierer i forhold til renseklasser, der sikre vandkvaliteten i området, lever op til kommunens krav – her er de 4 renseklasser.

Renseklasse Rensning for
O: organisk rensning Organisk stof
OP: organisk rensning + phosphor Organisk stof og fosfor
SO: skærpede krav til organisk rensning Kvælstof og organisk stof
SOP: skærpede krav til organisk rensning + phosphor Kvælstof, organisk stof og fosfor

Det fremgår af dit påbud renseklasse dit anlæg skal have. Alternativt kan du gå ind på din kommunes hjemmeside og se hvilken renseklasse, der er påkrævet i dit område eller spørge din kloakmester.

Det er en information, du også skal bruge i forbindelse med din serviceaftale.

Kvalitet

Kvalitet i et produkt, og den bedste service for vore anlægsejere er det der har første prioritet hos os.

Beton eller plast?
Vores varemærke er betonanlæg – de er støbt i speciallavet uforgængelig beton. Vi anbefaler så vidt muligt altid betonanlæg til vores kunder.

Alternativt findes vores WS bioclean™ også i en let plastbeholder.
Det er dog vigtigt at understrege, at plastanlægget har 3 små dæksler.

Økonomi

Fordi der kun er én beholder der skal graves ned vil etableringsomkostningerne altid være lavere end ved andre minirenseanlæg.

WS bioclean™ kan tilsluttes en almindelig stikkontakt, med jord. Det har markedets laveste energiforbrug – på kun 410kWh årligt ved et 5 PE anlæg; en god kWh per dag.

Installation og drift

I samarbejde med din kloakmester, finder i sammen ud af hvor renseanlægget skal placeres. Vores renseanlæg er lyd- og lugtfrit. Alligevel anbefaler vi som udgangspunkt at placere anlægget og styreskabet i afstand til hovedbygningen, i tilfælde af fejl, som kan skabe midlertidige lydgener.

Etableringen af selve anlægget tager som regel ikke længere tid end en formiddag.

Click+Clean™

Click+Clean™

Er en fjernovervågning via GPRS, der gør det muligt for os, ved fejl, at genstarte dit anlæg.

Systemet kaldes for Click+Clean™ – det avancerede fjernstyringsmodul er til alle vores minirenseanlæg, og det er hurtigt for dig og os at kontrollere den aktuelle driftsstatus via computeren. Det giver for dig en større driftssikkerhed – bedre responstid – og et langtidsholdbart anlæg.

Det er en gratis overvågning af dit anlæg – der sikrer det ned i mindste detalje, døgnet rundt, året rundt.

Click+Clean er selvfølgelig standardudstyr i alle vores anlæg.

Watersystems er de eneste på markedet med denne service.
Hvis du selv ønsker at kobles på, kan det også gøres med din PC eller smartphone.

Læs mere her

Serviceaftale


Når vi leverer anlægget på din matrikel, modtager du en kuvert, der udover en driftsvejledning og relevante brochurer, indeholder en lovpligtig serviceaftale.

Det er iflg. Spildevandsbekendtgørelsen §33 og §34 lovpligtigt at være omfattet af en serviceaftale. Vores serviceaftale gør at vi altid holder dit anlæg i topform.

Når du tegner en serviceaftale hos os, sørger vi for den daglige kontrol via fjernovervågning, udtagning af vandprøve med efterfølgende analyse på vores spildevandslaboratorium, måling af iltindhold og temperaturer ved selve servicebesøget.

Der påfyldes også specifikke fosforfældningskemikalier på de anlæg der har krav om fosforfjernelse.

Efter hvert servicebesøg udarbejder vi en servicerapport med registreringer fra servicebesøget og resultaterne fra vandanalysen.

Vi sørger selvfølgelig også for at den årlige servicerapport bliver sendt til dig og din kommune.

Med andre ord; vi sørger for det hele!

Se et eksempel på vores serviceaftale her

Priserne for vores serviceaftale afhænger af anlæggets type og størrelse.

Garanti

Som ejer af et WS bioclean™ minirenseanlæg, er du også dækket af vores udvidede garantiordning.

Anlægget består af de bedste og mest holdbare materialer og derfor tilbyder vi helt op til 25 års garanti på både selve betontanken og på de patenterede moving beds biofilm-renselegemer.

Anlæggets elektriske og mekaniske dele, har alle 2 års fuld garanti.
Forudsætningen for garantien er korrekt brug af renseanlægget jvf. driftsvejledningen.

Forbrug

Et WS bioclean™ har markedets laveste energiforbrug – på kun 410kWh årligt ved et 5 PE anlæg.
Fosfor

På SOP- og OP-anlæg kræves der fosforfjernelse. Det sker ved at tilføre fosforfældningsvæske.

Forbruget er inkluderet i din serviceaftale.

Vi anbefaler på det stærkeste at dette kun påføres af fagfolk.

Alarm og vagttelefon

Hvis der skulle opstå akut problemer med dit anlæg, har vi vagttelefon fra kl. 7.00-21.00, for netop at hjælpe dig. Ring på 74 48 50 33 – i tilfælde af alarm.

Vi henviser til driftsvejledningen, der kan hjælpe ved fejlmeldinger.

Typisk vil det ved fejl være en af følgende, ved yderligere fejl kontakt Watersystems

Fejlmelding Alarm Beskrivelse Løsning
No. 1: Strømafbrydelse Ja Ved strømafbrydelse afsender reservebatteriet en email til Watersystems samtidig med at der udsendes en midlertidig svag biplyd Undersøge årsagerne for strømafbrydelsen
No.47: Systemopstart Nej Meddelelse om at systemet er genstartet efter en strømafbrydelse Såfremt der er relevans, undersøges årsagen til styringens genstart
No. 46: GSM afsendelsesfejl Nej Ingen forbindelse til mobilnetværket Genstart styringen, f.eks. ved at slukke/tænde strømmen. Ved gentagne problemer kontaktes Watersystems
No. 48: GPRS Login fejl Ja Ingen forbindelse til mobilnetværket Genstart kontrolenhedens afbryder.

Gentagne problemer afhjælpes med køb af en ekstern antenne fra Watersystems eller udskiftning af GPRS modulet.

No. 18-21:

Udgang 1-4: Overstrøm

Ja Tilsluttet enhed eller udgang (relæ) defekt. Eller maks. strøm for den bestemte udgang er indstillet forkert Kontrol af udgangsparameter samt kontrol af den tilsluttede enhed (f.eks. kompressor)
No. 10-13:

Udgang 1-4: Understrøm

Ja Tilsluttet enhed eller udgang (relæ) defekt. Kontrol af udgangsparameter samt af den tilsluttede enhed (f.eks. kompressor, inkl. kabel og stikforbindelse)
IO modul er ikke tilgængelig Ja Indstillingerne er ikke blevet konfigurerede korrekt Ring til Watersystems
No. 29 eller 57: Oversvømmelse/Højvand Ja Højvandstandsalarmen er aktiv, hvilket indikerer at vandspejlet er for højt Udfør fysisk kontrol af vandstand i anlægget. Kontrollér om der er frit afløb fra anlægget eller om der løber overfladevand ind i beholderen. Kontrollér en evt. pumpebrønd bag ved anlægget. Ring til Watersystems
No. 2-9: Udgang #: sikring defekt Ja Sikringen for den angivne udgang er defekt Isæt ny sikring med den korrekte Ampereværdi
No. 32: Intet simkort Ja Der mangler et simkort eller simkort er defekt Ring til Watersystems
No. 27: Eeprom defekt Ja Emprom er defekt Ring til Watersystems
No. 31: Forkert polaritet Ja Forkert polariet. Anlægget er tilsluttet med forlængerkabel. Der skal etableres en stikkontakt.
Du kan også downloade vores driftsvejledning her: Driftsvejledning.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner