Moving bed biofilm-teknologien

Kaldnes-legemerne er små og lette, de kan ved iltning hvirvle – og efterfølgende flyde – rundt i rensekammeret på et WS bioclean™ minirenseanlæg for maksimal effekt.

Kerneegenskaber
Ekstreme levevilkår
Biofilmen beskytter mikroorganismerne mod eksterne miljømæssige forhold. Dermed kan pH-svingninger, høje saltkoncentrationer og toksiner tolereres i kortere perioder.

Hydraulisk stødbelastning
Biofilmens vækst fortsætter uafhængigt af de hydrauliske forhold. Biomassen forbliver i systemet, da den er bundet til renselegemerne og ikke kan skylles ud med gennemstrømningen.

Under- og overbelastning
Ekstreme belastningsforhold tolereres permanent ved tilpasning af mikroorganismerne og akkumulation af næringsstoffer i biofilmen.

Industrispildevand
Fremavling af specielle mikroorganismer og miljøer muliggør behandlingen af problematisk spildevand, således at alle rensekrav kan overholdes.

Procesteknik
Slamproduktion
Biofilm-teknologien kendetegnes ved at der kun genereres omkring halvdelen ad den mængde overskudsslam der opstår i forbindelse med aktivslam processen.

Iltudnyttelse
Luftbobler bliver effektivt forhindret i at stige til vejrs ved hjælp af de hvirvlende renselegemer. De bindes delvist i renselegemerne og trækkes dermed tilbage i vandfasen.

Returslam
Der er tale om en ren biofilmproces, som ikke kræver at der tilføres returslam til stabilisering a biologien.

Videregående rensekrav
Målrettet nitrifikation er også mulig ved spildevandstemperaturer langt under 12°C. Simultan denitrifikation mellem 30 % og 50 % sker automatisk samtidig og kemisk fældning kan vælge, hvis der er fosforkrav.

Anlægsteknik

Anlægsteknik generelt
Spildevandet graviterer altid igennem anlæg som anvender WSB-teknologien.

Aggregater og pumper
Der bruges kun aggregater til beluftning af spildevandet og pumper til bortledning af overskudsslam.

Renselegemer
Renselegemerne er vedligeholdelsesfrie, slidstærke og selvrensende. De skal ikke udskiftes i løbet af anlæggets levetid.

Styringen
Styringen er meget kompakt, da anlægget kræver meget lidt automatisering. Mulighed for fjernstyring og fjernovervågning af renseanlægget, ved hjælp af ”Click & Clean” teknologien er standard.

Betjening og komponenter
Drift og vedligeholdelse
Processens enkelhed gør at driften og dertil relateret arbejdskraft er effektiv og omkostningsoptimeret.

Teknisk udstyr
WS bioclean™ anlæg udstyres altid med højkvalitets komponenter fra erfarne producenter, f.eks. beluftere af rustfrit stål.

Energiforbrug
Kompressorerne er altid intervalstyret, dvs. der iltes kun i intervaller. Dette er muligt på grund af teknologiens enestående iltudnyttelse.

Vejledning of service
Såfremt det ønskes, kan vi hos Watersystems være den første der registrerer eventuelle driftsforstyrrelser på anlægsejers vegne – dette sker ved hjælp af vores unikke ”Click & Clean” fjernstyringssystem.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner