Moving bed biofilm-teknologi

Den innovative biofilm-teknologi, der yder optimale livsbetingelser for alle WS bioclean™ renseanlæg

Spørgsmål? Så ring til os på tlf. +45 74 48 50 33

Moving bed biofilm-teknologien

Kaldnes-legemerne er små og lette, de kan ved iltning hvirvle – og efterfølgende flyde – rundt i rensekammeret på et WS bioclean™ for maksimal effekt.

Kerneegenskaber

Ekstreme levevilkår
Biofilmen beskytter mikroorganismerne mod eksterne miljømæssige forhold. Dermed kan pH-svingninger, høje saltkoncentrationer og toksiner tolereres i kortere perioder.

Hydraulisk stødbelastning
Biofilmens vækst fortsætter uafhængigt af de hydrauliske forhold. Biomassen forbliver i systemet, da den er bundet til renselegemerne og ikke kan skylles ud med gennemstrømningen.

Under- og overbelastning
Ekstreme belastningsforhold tolereres permanent ved tilpasning af mikroorganismerne og akkumulation af næringsstoffer i biofilmen.

Industrispildevand
Fremavling af specielle mikroorganismer og miljøer muliggør behandlingen af problematisk spildevand, således at alle rensekrav kan overholdes.

Procesteknik

Slamproduktion
Biofilm-teknologien kendetegnes ved at der kun genereres omkring halvdelen ad den mængde overskudsslam der opstår i forbindelse med aktivslam processen.

Iltudnyttelse
Luftbobler bliver effektivt forhindret i at stige til vejrs ved hjælp af de hvirvlende renselegemer. De bindes delvist i renselegemerne og trækkes dermed tilbage i vandfasen.

Returslam
Der er tale om en ren biofilmproces, som ikke kræver at der tilføres returslam til stabilisering a biologien.

Videregående rensekrav
Målrettet nitrifikation er også mulig ved spildevandstemperaturer langt under 12°C. Simultan denitrifikation mellem 30 % og 50 % sker automatisk samtidig og kemisk fældning kan vælge, hvis der er fosforkrav.

Anlægsteknik

Anlægsteknik generelt
Spildevandet graviterer altid igennem anlæg som anvender WSB-teknologien.

Aggregater og pumper
Der bruges kun aggregater til beluftning af spildevandet og pumper til bortledning af overskudsslam.

Renselegemer
Renselegemerne er vedligeholdelsesfrie, slidstærke og selvrensende. De skal ikke udskiftes i løbet af anlæggets levetid.

Styringen
Styringen er meget kompakt, da anlægget kræver meget lidt automatisering. Mulighed for fjernstyring og fjernovervågning af renseanlægget, ved hjælp af ”Click & Clean” teknologien er standard.

Betjening og komponenter

Drift og vedligeholdelse
Processens enkelhed gør at driften og dertil relateret arbejdskraft er effektiv og omkostningsoptimeret.

Teknisk udstyr
WS bioclean™ anlæg udstyres altid med højkvalitets komponenter fra erfarne producenter, f.eks. beluftere af rustfrit stål.

Energiforbrug
Kompressorerne er altid intervalstyret, dvs. der iltes kun i intervaller. Dette er muligt på grund af teknologiens enestående iltudnyttelse.

Vejledning of service
Såfremt det ønskes, kan vi hos Watersystems være den første der registrerer eventuelle driftsforstyrrelser på anlægsejers vegne – dette sker ved hjælp af vores unikke ”Click & Clean” fjernstyringssystem.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

WATERSYSTEMS A/S
Lundsbjerg Industrivej 43
DK-6200 Aabenraa

T +45 74 48 50 33
F +45 74 48 50 44

KUNDESERVICE:
T +45 74 48 50 33
Mail: info@watersystems.dk

SALG:
T +45 30 30 90 47