Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg – WS biopipe™

Der er mange danskere, der ønsker et tryksat nedsivningsanlæg, og vi tilbyder derfor en fremtidssikret løsning; WS biopipe™ – et opgraderbart nedsivningsanlæg.

Opgraderbart nedsivningsanlæg

WS biopipe™ fungerer som det optimale nedsivningsanlæg i dag og kan med få midler konverteres til et WS bioclean™ minirenseanlæg, når miljøkravene engang bliver skærpet.

Med en enestående høj renseeffekt og markedets største tankvolumen er det derfor markedets mest fleksible nedsivningsanlæg.

Nedsivningsanlægget WS biopipe™ har den højeste slamkapacitet på 2,4m3 volumen i det første kammer – 4,5m3 i alt på et 5 personers anlæg med kørefast dæksel.

Alle nedsivningsanlæg fremstillet af Watersystems er godkendte og klar til brug. Der er mange fordele ved at vælge et nedsivningsanlæg fra Watersystems, som du kan læse om herunder.

Hvorfor skal du vælge WS biopipe™?

CE-mærkning

Vores nedsivningsanlæg er CE-mærket og opfylder alle lovkrav. De opfylder samtlige krav til styrke, tæthed og funktion.

Høj kapacitet

Nedsivningsanlæggene findes i forskellige størrelser og har markedets største tankvolumen. WS biopipe™ har en kapacitet på mindst to kubikmeter vand.

Kvalitet

Nedsivningsanlægget WS biopipe har en enestående høj renseeffekt og leveres med indbygget pumpe. Fås enten med robust, opdriftssikret betonbeholder eller dobbeltstøbt plastbeholder.

Fleksibilitet

WS biopipe™ er markedets mest fleksible nedsivningsanlæg og kan med få midler konverteres til minirenseanlægget WS bioclean™.

Let tilgængeligt

Alle tankdele er lettilgængelige og tanken kan tømmes helt. Derudover leveres nedsivningsanlægget med ét lille, solidt og diskret kørefast dæksel.

Sikkert

Nedsivningsanlæggene monteres med niveauvippe til alarm og tilsluttet alarmboks, hvilket giver dig tryghed uden merpris.

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores nedsivningsanlæg WS biopipe™.

Udfyld formularen herunder, og vi kontakter dig snarest.

​Hvad koster et nedsivningsanlæg?

Prisen for et nedsivningsanlæg varierer og afhænger af alt fra størrelse på anlægget, anlæggets pumpetype, og hvilken kloakmester du samarbejder med. Prisen for selve tilslutningen og etableringen aftales med din lokale autoriserede kloakmester.

Du kan finde en prisliste over vores nedsivningsanlæg ved at klikke her og gå under punktet “Andre VA produkter”.

Hvad er et nedsivningsanlæg?

Et nedsivningsanlæg benyttes til at rense spildevandet for husstande, der ikke befinder sig i et kloakeret område. Der er flere områder i Danmark, hvor der ikke er en kloakeret løsning til rensning af spildevandet, hvorfor der bl.a. kan benyttes et nedsivningsanlæg som erstatning. Nedsivningsanlægget bliver placeret under jorden, hvor anlægget er designet til at benytte sig af jordlagene som rensningsfilter, inden vandet bevæger sig ned til grundvandet.

Der kan dog være visse tilfælde, hvor det er nødvendigt at sivestrengen bliver hævet i en sandmile, som ligger over terræn. Dette kan forekomme, hvis din grund ligger på meget leret jord, eller hvis området ikke er særlig velegnet til nedsivning af spildevand.

 

Hvordan virker et nedsivningsanlæg?

Spildevandet ledes ud i en WS biopipe™, hvor de faste stoffer bliver holdt tilbage. Derefter løber det videre ind i en pumpe/fordeler-brønd, som leder spildevandet ud i 2 sivstrenge/fordeler-rør, som bliver lagt i grus ca. 0,6 m under jordoverfladen. Herefter løber det langsomt ned igennem gruset, hvor vandet bliver renset, inden det til sidst løber i grundvandet.

Nedsivningsanlæg etablering

Find forhandler

Søger du at få dit eget WS biopipe nedsivningsanlæg? Vi har samlet en liste over udvalgte kloakmestre, vi samarbejder med, og som kan stå for at koordinere hele processen omkring anskaffelse og sammenkobling af dit helt eget nedsivningsanlæg.

Få dine retninger

Vis afstand i

Brug min placering til at finde den nærmeste tjenesteudbyder i nærheden af mig

Søg efter placering

Antal forhandler: 0
Indlæser...

Kørselsvejledning

At starte processen er nem og simpel. Du skal blot:

1.

Brug kortet og find din lokale kloakmester

2.

Kontakt kloakmesteren og udtryk et ønske om et Watersystems nedsivningsanlæg

3.

Herefter vil kloakmesteren kontakte os

4.

De nødvendige undersøgelser vil blive foretaget

5.

Herefter kommer vi ud og hjælper med installering af dit anlæg sammen med din kloakmester

Sælger minirenseanlæg
Claus Ødum Jørgensen

Salgsdirektør

 

Tlf: +45 30 16 18 38

Mail: cj@watersystems.dk

Sælger minirenseanlæg
Henning Krüger

Salg udskillerteknik

 

Tlf: +45 44 45 02 11

Mail: hak@watersystems.dk

Sælger minirenseanlæg
Jesper Bruun Sørensen

Salgskonsulent

 

Tlf: +45 81 80 18 31

Mail: jbs@watersystems.dk

Sælger minirenseanlæg
Kasper Oversø Christiansen

Area Manager

 

Tlf: +45 51 94 41 79

Mail: koc@watersystems.dk

Skal vi kontakte dig?

Vores salgspersonale står klar til at tale med dig. De kan yde kyndig rådgivning, så vi finder den bedste spildevandsløsning til dig.

Udfyld denne formular – så ringer vi dig op! Du kan også ringe til os på 74 48 50 33 og bede om at tale med én fra salgsafdelingen. Hvis du har spørgsmål, sidder vi klar til at rådgive dig.

Hvad siger kunderne?

Vi er glade for vores anlæg, fordi det er diskret, og det man KAN se, er pænt. Ikke mindst; ca. 8 år uden problemer, og en god miljørigtig fornemmelse.

Henrik, Galten

Etablering af nedsivningsanlæg

Har du fået påbud, og ønsker du at etablere et nedsivningsanlæg? Her kan du læse en vejledning om, hvordan du får etableret et nedsivningsanlæg. Der er nemlig nogle helt konkrete ting, du skal sætte dig ind i først. Først og fremmest skal du undersøge, om der er nogle særlige spildevandskrav i det område, hvor du bor. Oplysninger finder du typisk på din kommunes hjemmeside, eller du kan kontakte dem for at høre, hvordan det er på din bopæl.

For at finde ud af, om din grund er egnet til et nedsivningsanlæg, kan du kontakte din kloakmester, som kan hjælpe dig med diverse undersøgelser og ansøgningsskemaer. Hertil kan kloakmesteren også rådgive dig om, hvilket anlæg der er nødvendigt for dig og din husstand. Læs mere om kravene til ansøgningen på din kommunes hjemmeside.

Efter du har fået tilladelse, er du klar til at installere dit nye anlæg. Vi leverer dit anlæg direkte i udgravningen på din grund. Når anlægget er installeret, kan du informere kommunen, hvorefter de kan lave ændringerne for din ejendom i BBR-registreret, så din spildevandsafgift bliver ændret.

Billede af minirensningsanlæg fra Watersystems, der bliver sænket ned i jorden.

Vedligeholdelse af nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg kræver ikke meget vedligeholdelse, når det først er etableret. Der er dog nogle få ting, som du skal være opmærksom på ift. vedligeholdelse af dit nedsivningsanlæg. Sørger du for at følge vores anbefalinger ift. vedligeholdelse af dit nedsivningsanlæg, vil anlægget have en høj levetid, så du vil kunne have glæde af anlægget i mange år.

Vedligeholdelsen består primært af følgende to punkter:

  • Bundfældningstank: Den skal som minimum tømmes én gang årligt, så du altid er sikker på, at din bundfældningstank ikke bliver tilstoppet.
  • Fordeler rørene: Disse skal som minimum spules hver andet år, så rørene ikke tilstoppes.
Hvad betyder nedsivning?

Nedsivning dækker over det, at væsker siver gennem et underlag og ned i undergrunden. Det er for eksempel, når spildevand og andet væske med forurenede stoffer siver gennem jorden i stedet for til et afløbssystem.

Nedsivningsanlæg regler

Det er Miljøministeriet, som udarbejder reglerne i forhold til kloakering og etablering af nedsivningsanlæg, men det er kommunen, som varetager godkendelsen af etableringen. Reglerne for nedsivningsanlæg vedrører blandt andet afstandskrav, jordens egnethed til nedsivning og udformningen af nedsivningsanlægget.

Vil du læse nærmere om reglerne for nedsivningsanlæg, finder du Miljøministeriets vejledning for anlæg op til 30 PE her.

Nedsivningsanlæg afstandskrav

Nedsivningsanlægget skal så vidt muligt skal placeres mindst 2,5 meter over højeste grundvandsstand. Der er fastsat et krav om mindst 25 meters afstand fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer eller havet. Derudover skal nedsivningsanlægget ligge mindst 300 meter fra indvindingsanlæg.

Nedsivningsanlæg dimensionering

Dimensioneringen sker blandt andet ud fra jordbundsforholdene og det antal personer, hvis spildevand nedsivningsanlægget skal kunne rumme. Det er kommunen, som skal godkende dimensioneringen og størrelsen på nedsivningsanlægget, inden det installeres.

Nedsivningsanlæg tilstoppet

For at undgå at nedsivningsanlægget tilstopper, er det nødvendigt, at nedsivningsanlægget passer til forholdene på stedet. Derfor kræver det en analyse af behov og jordbundsforhold, før størrelsen på nedsivningsanlægget fastsættes.

Nedsivningsanlæg kloak

Hvis du bor i et ikke-kloakeret område, er et nedsivningsanlæg et godt alternativ til at bortlede spildevandet fra din husstand.

Nedsivningsanlæg sommerhus

Et nedsivningsanlæg bruges i mange sommerhusområder. I nogle sommerhusområder er nedsivning af spildevand dog imidlertid ikke miljømæssigt forsvarligt på grund af dårlige nedsivningsmuligheder forårsaget af blandt andet høj grundvandsstand. Kontakt din lokale autoriserede kloakmester for yderligere råd og vejledning eller læs mere om nedsivningsanlæg til sommerhuse.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner