Gravemaskine - Watersystems

PRIVATE 

Har du fået et påbud fra kommunen?

Har du fået påbud fra kommunen? - Watersystems

VAGTTELEFON – 74 48 50 33

Har du akut problemer med dit anlæg?

Vi har vagttelefon fra kl. 7.00-21.00


Vi henviser også til driftsvejledningen, der kan hjælpe ved fejlmeldinger.
Fejlmeldinger
Typisk vil det ved fejl være en af følgende:

Fejlmelding Alarm Beskrivelse Løsning
No. 1: Strømafbrydelse Ja Ved strømafbrydelse afsender reservebatteriet en email til Watersystems samtidig med at der udsendes en midlertidig svag biplyd Undersøge årsagerne for strømafbrydelsen
No.47: Systemopstart Nej Meddelelse om at systemet er genstartet efter en strømafbrydelse Såfremt der er relevans, undersøges årsagen til styringens genstart
No. 46: GSM afsendelsesfejl Nej Ingen forbindelse til mobilnetværket Genstart styringen, f.eks. ved at slukke/tænde strømmen. Ved gentagne problemer kontaktes Watersystems
No. 48: GPRS Login fejl Ja Ingen forbindelse til mobilnetværket Genstart kontrolenhedens afbryder.

Gentagne problemer afhjælpes med køb af en ekstern antenne fra Watersystems eller udskiftning af GPRS modulet.

No. 18-21:

Udgang 1-4: Overstrøm

Ja Tilsluttet enhed eller udgang (relæ) defekt. Eller maks. strøm for den bestemte udgang er indstillet forkert Kontrol af udgangsparameter samt kontrol af den tilsluttede enhed (f.eks. kompressor)
No. 10-13:

Udgang 1-4: Understrøm

Ja Tilsluttet enhed eller udgang (relæ) defekt. Kontrol af udgangsparameter samt af den tilsluttede enhed (f.eks. kompressor, inkl. kabel og stikforbindelse)
IO modul er ikke tilgængelig Ja Indstillingerne er ikke blevet konfigurerede korrekt Ring til Watersystems
No. 29 eller 57: Oversvømmelse/Højvand Ja Højvandstandsalarmen er aktiv, hvilket indikerer at vandspejlet er for højt Udfør fysisk kontrol af vandstand i anlægget. Kontrollér om der er frit afløb fra anlægget eller om der løber overfladevand ind i beholderen. Kontrollér en evt. pumpebrønd bag ved anlægget. Ring til Watersystems

 

No. 2-9: Udgang #: sikring defekt Ja Sikringen for den angivne udgang er defekt Isæt ny sikring med den korrekte Ampereværdi
No. 32: Intet simkort Ja Der mangler et simkort eller simkort er defekt Ring til Watersystems
No. 27: Eeprom defekt Ja Emprom er defekt Ring til Watersystems
No. 31: Forkert polaritet Ja Forkert polariet. Anlægget er tilsluttet med forlængerkabel. Der skal etableres en stikkontakt.

 

Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner