Rådgivning om spildevandsløsning

Tillykke!
Du er én af mange der har taget en elementær og grøn beslutning, for dig og for grundvandet.

Rådgivning kan vi dog alle have brug for i nogle tilfælde og vi har samlet den essentielle information til dig her.

Grundregler om dit WS bioclean™

Vi ved hvor vigtigt det er at dit anlæg fungerer optimalt, derfor bør følgende forholdsregler overholdes.

  • Brugsanvisningens retningslinjer skal følges
  • De forskellige dele af anlægget (styring, kompressor og beholder) skal være tilgængelige ved service.
  • Vedligeholdelse af renseanlægget og tømning af bundfældningstanken skal foretages af et autoriseret firma.

Installation af et WS bioclean™ minirenseanlæg kræver en udledningstilladelse fra kommunen.

Gode råd til din dagligdag
Hvad kan du gøre for at optimere din oplevelse med WS bioclean™?

Minirenseanlægget er meget stabilt og modstandsdygtig overfor både under- og overbelastning i perioder.
Men ikke alt kan tilføres spildevandet.

Det er vigtigt at man kun udleder almindeligt husholdningsspildevand og ikke tilfører spildevandet følgende:

  • Overfladevand som afløb fra taget og fra swimmingpool
  • Rester fra husdyrhold – både fast og flydende form
  • Kemikalier, medicinrester, mineralolier, opløsningsmidler og lignende stoffer
  • Kunststoffer of hygiejne artikler så som engangsklude, hygiejnebind, vatpinde, tandtråd samt cigaret skodder
  • Kaffefilter og grove madrester
  • Større mængder af mælk og mælkeprodukter, blod fra slagtning, desinfektionsmidler og koncentrerede rengøringsmidler

Vidste du at; 1 liter mælk udledt til et renseanlæg svarer til den totale belastning fra en voksen person pr. dag!

Bundfældningskammeret i minirenseanlægget skal tømmes efter behov og/eller minimum 1 gang om året. Tømningen foretages rutinemæssigt gennem kommunens slamtømningsordning.

Her skal du være opmærksom på, at det kun er bundfældningsdelen og evt. efterklaring som tømmes.

Det kan være nødvendigt med flere slamtømninger årligt, alt efter husstanden og renseklassen.

Bundfældningstanken
Bundfældningskammeret i minirenseanlægget skal tømmes efter behov og/eller minimum 1 gang om året. Tømningen foretages oftest rutinemæssigt gennem kommunens slamtømningsordning – den er vigtig for anlæggets funktion.

Ved tømning skal man være opmærksom på, at det kun er bundfældningsdelen og evt. efterklaring som tømmes. Det biologiske rensekammer må ikke tømmes!
Returvand skal efterfyldes straks efter tømningen med almindeligt postevand (ca. 2m3), regnvand eller renset spildevand. Hvis anlægget påfyldes med en anden slags rejekt vand skal Watersystems kontaktes. Det kan forsage driftsforstyrrelser hvis ikke anlægget efterfyldes med vand.

I SOP-anlæg dannes der en større mængde slam og det er derfor vigtigt at slamtømningen bliver foretaget efter behov, alt efter husstandens størrelse.

Servicebesøg
Det årligt lovpligtige service udføres af os.
Service omfatter visuel kontrol af alle komponenter og materialer samt funktionsprøver og udtagning af vandprøver.

Der aflæses driftstimer og foretages evt. rettelser og tilpasninger af styringen, for at holde energiforbruget på et minimum.

Spildevandsanalyser laves på vores laboratorium og det udførte arbejde registreres i en serviceprotokol.

Serviceprotokollen og resultaterne af spildevandsanalysen sender vi efterfølgende til dig og din kommune.

Det særlig vigtige
Strømforsyning; Husk at strømforsyningen til styringen skal være med jordforbindelse. Desuden må stikket aldrig fjernes fra stikkontakten under drift.

Spildevandet skal altid kunne løbe fuldstændigt af fra anlægget; tilbageløb af renset spildevand i udløbsrøret må under ingen omstændigheder finde sted. Hvis det sker, skal der etableres en speciel højvandssikring, som Watersystems A/S tilbyder.

Spabade med tilsat klor; spildevand med klor indhold må ikke ledes til et minirenseanlæg. Der gælder specielle regler for spabade med klortilsætning (det gør sig gældende ved alle decentrale renseløsninger – ikke kun minirenseanlæg)

Swimmingpools; spildevandsmængden er alt for stor ved tømningen af en swimmingpool og kan derfor ikke afledes til et minirenseanlæg.

Find al information i vores driftsvejledning
Du kan downloade den her: Driftsvejledning.

TÆNKRENT

Det betaler sig når man tænker rent.Skal vi kontakte dig?

Udfyld denne formular - så ringer vi dig op! Du kan altid ringe til os på 74 48 50 33 hvis du har spørgsmål, vi sidder klar til at rådgive dig.

Ring mig op

Kunder

Anlæg

Forhandlere

Kommuner