Cases

50PE SOP spildevandsrenseanlæg til Højbo Friskole

50PE SOP Højbo friskole

”I sommeren 2018 fik Højbo Friskole leveret og installeret et 50PE SOP spildevandsrenseanlæg. I samarbejde med projektledelse fra Johnny Lyderik fra rådgivende ingeniørfirma Terkel Pedersen, har skolen nu fået etableret en fremtidssikret og holdbar udledning af deres spildevand til eksisterende dræn.”

Læs mere i vores brochure: WSB Clean Pro – store løsninger

75PE SO Naturstyrelsen Gjøddinggard

”I efteråret 2016 fik Naturstyrelsens afdeling i Gjøddinggård leveret et 40PE SO anlæg til deres personale- og køkkenfaciliteter. Allerede året efter, var aktivitetsniveauet i ejendommen og køkkenet steget så meget, at de første beregninger på spildevandsmængden. viste sig at have været underkalkuleret fra entreprenørens side. For at kunne overholde udledningskravene samt være mere fremtidssikret, blev der i 2018 lavet en udvidelse af anlægget, så det nu kan tage en belastning der svarer til et 75PE anlæg. Anlægget indeholder også en fedtudskiller”

Læs mere i vores brochure: WSB Clean Pro – store løsninger

40PE SO spildevandsanlæg til Naturstyrelsen Gjøddinggård
100PE (99PE) SOP spildevandsanlæg til Østre Smedegård sommerhusområde

100PE SOP Østre Smedegård sommerhusområde

”I efteråret 2017 blev der leveret og installeret et 100PE (99PE) SOP anlæg, ved et sommerhusområde ved Kyndeløse, Kirke Hyllinge. I godt samarbejde med ingeniør Klaus Kay fra Dines Jørgensen & Co, fandt man en god løsning til at erstatte udledning fra det tidligere bundfældningsanlæg, til nu at gennemgå en moderne biologisk rensning før udledning til Isefjorden.”

Læs mere i vores brochure: WSB Clean Pro – store løsninger

150PE SO Ballebro Færgekro

”I det naturskønne område ved Ballebro ved Als Fjord, ligger en perle af et badehotel, Ballebro Færgekro. Her fik vi den spændende opgave at etablere et 150PE SO-anlæg, som skulle placeres under restaurantens parkeringsplads. Anlægget blev lavet i rektangulære betonbeholdere med kørefaste afdækninger til 12,5 tons last. Anlægget indeholder også fedtudskiller.

Ejerens kompromisløse ønske om et flot, lydløst og især ikke-lugtende anlæg, samt Kystdirektoratets strenge krav om anlæg placeret i Strandbeskyttelseslinien, gjorde udslaget for, at Watersystems A/S blev udset til at være leverandøren af dette anlæg. Også her viser MBBR-teknologien at være den rigtige, da udledningen er til en strand i Als Fjord, hvor der er meget strikse krav til e-coli udledning.”

Læs mere i vores brochure: WSB Clean Pro – store løsninger

150PE SO spildevandsanlæg til Ballebro Færgekro
150PE SO spildevandsanlæg til Henne Strand Camping

150PE SO Henne Strand Camping

”Til den meget flotte 5-stjernede campingplads, Henne Strand Camping, er vi stolte over at have leveret et 150 PE SO-renseanlæg. Pladsen har tidligere haft et nedsivningsanlæg, men har valgt at udvide kapaciteten med en biologisk rensning af deres spildevand. Da anlægget skulle placeres midt i campingområdet, har der været stor fokus på, at der ikke måtte kunne opstå lugtgener, ikke måtte give støj samt at anlægget skulle være farbart. Sammen med Thomas fra entreprenør Eigil Lauritsen ApS, er en løsning med runde betonbeholdere blevet placeret midt i kørebanen. Der er udtænkt en smart løsning med placering af styring og kompressorer i en underjordisk tank, for at minimere eventuelle støjgener. Anlægget udleder til faskine”

Læs mere i vores brochure: WSB Clean Pro – store løsninger

150PE SO Klintsøgaard Idrætsefterskolen

”I efteråret 2018 fik Idrætshøjskolen Klintsøgaard leveret og installeret et 150PE SO spildevandsrenseanlæg. I samarbejde med anlægsingeniør Pernille Vagner Andersen fra Dines Jørgensen & Co, har skolen nu fået etableret en fremtidssikret og holdbar udledning af deres spildevand. Der udledes til Klintsø kanalen, der udmunder i havet”

Læs mere i vores brochure: WSB Clean Pro – store løsninger

150PE SO spildevandsanlæg til Klintsøgaard Idrætsefterskolen
200 PE SO spildevandsanlæg på Baunehøj Efterskole

200PE Baunehøj Efterskole

”Et af vores første større anlæg på dansk jord, blev dette 200 PE SO anlæg på Baunehøj Efterskole. Skolen har nu fået etableret en fremtidssikret og holdbar udledning af deres spildevand. Der udledes til faskine inden udledning til Isefjorden”

Læs mere i vores brochure: WSB Clean Pro – store løsninger

300PE SO Welcon A/S

”Til en større fabrik i det midtjyske, har vi i 2016 etableret et 300 PE-anlæg med udledning til Brande Å. Det følsomme vandløb krævet den bedst mulige rensning af spildevandet og vi har her sat et anlæg med rektangulære tanke med stor volumen. Anlægget renser spildevand fra det store personale i flerholdsskift samt spildevand fra kantinen.”

Læs mere i vores brochure: WSB Clean Pro – store løsninger

300 PE spildevandsanlæg til Welcon A/S