Når du etablerer et typegodkendt WS bioclean™-anlæg får du samtidig en skriftlig aftale om service, der sikrer dig det lovpligtige niveau af driftseftersyn på dit minirenseanlæg.
 • Vi gennemfører en komplet teknisk proceskontrol af hele anlægget og systemet

 • Vores tekniske proceskontrol indeholder også den visuelle kontrol af alle komponenter, materialer, konstruktionens tilstand og funktionsevne – samt kontrol af alarmer og evt. registrerede fejl i styringens logfil

 • Måling af iltindhold og temperatur på stedet

 • Serviceeftersyn med udtagning af vandprøve og analyse på vores spildevandslaboratorium

 • Vi afrapporterer analyseresultaterne til din kommune. Hvis du ønsker at modtage analyseresultaterne, kontakt os og vi sender det pr. e-mail

 • Udskiftning af defekte dele, eventuelle reparationer og ekstra udtagninger af vandprøver foretager vi hvis nødvendigt. Her vil normal servicetakst blive opkrævet. NB: Denne service er gratis indenfor garantien.

 • Vi udarbejder en servicerapport om registreringer ved servicebesøg; herunder også resultaterne fra vandanalysen efter hvert servicebesøg

 • Vi overtager al kommunikation med din kommune for dig

 • Serviceeftersynet er lovpligtigt, men den regelmæssige kontrol giver dig helt trygge rammer. Det sikrer dig, at dit minirenseanlæg opfylder alle kvalitetsmæssige og lovmæssige krav

 • Med Click+Clean, vores fjernstyringsmodul, kan vi dagligt kontrollerer dit minirenseanlæg. Vi er de eneste, som tilbyder denne service

Vores tekniker gennemgår ved sit servicebesøg hver komponent af dit anlæg.
Vores tekniker gennemgår ved sit servicebesøg hver komponent af dit anlæg.

Et typisk servicebesøg

Dit minirenseanlæg skal være i perfekt stand og overholde samtlige lovkrav. Derfor er der en række faste ting, som skal udføres under et typisk servicebesøg:

Dokumentation til dig

Anlæggets enkelte dele gennemgås og efterses omhyggeligt. Hvis dele viser tegn på slitage eller fejl, skiftes de ud.

Når servicebesøget er til ende, analyserer vi dit spildevand på vores laboratorium. Derefter skriver vores medarbejder en udførlig servicerapport med de registreringer han har gjort.

Watersystems tager sig af den lovpligtige rapportering og al kommunikation med kommunen og arkiverer dine rapporter. På den måde foreligger en historik på dit anlæg.

Gravearbejde – sådan foregår det

Fordi WS bioclean™-anlægget er så kompakt, skal der kun graves ud til én enhed på din grund.

Læs mere her

Vedligehold

Dit WS bioclean™-minirenseanlæg er i princippet vedligeholdelsesfrit: Det er selvrensende, og efterses årligt af specialiserede Watersystems-servicemedarbejdere.

Læs mere her

Garanti

Som indehaver af et WS bioclean™-anlæg er du dækket af vores garantiordning, der sikrer dig den længste levetid for dit anlæg.

Læs mere her

forhandlere_landkort2

Find en forhandler

Vi har forhandlere i alle regioner.
Find den nærmeste her.

Helle Ellegaard Zinck

Lad os ringe til dig

Har du spørgsmål om produkterne?
Fortæl os hvornår vi må ringe til dig

Kontakt os

Hvis du gerne vil have personlig vejledning i valg af løsning, så skriv til os her. Vi kontakter dig snarest muligt.