Kaldnes-legemerne er små og lette, at de ved iltning kan hvirvle – og efterfølgende flyde – rundt i rensekammeret for maksimal effekt. Det unikke design yder optimale livsbetingelser for den renseeffektive biofilm.

 

Læs videre om den patenterede
Moving Bed Biofilm-proces nedenfor.
kalnes7

1. Kerneegenskaber

Ekstreme levevilkår

Biofilmen beskytter mikroorganismerne mod ekstreme miljømæssige forhold. Dermed kan pH-svingninger, høje saltkoncentrationer og toksiner tolereres i kortere perioder.

Hydraulisk stødbelastning

Biofilmens vækst fortsætter uafhængigt af de hydrauliske forhold. Biomassen forbliver i systemet, da den er bundet til renselegemerne og ikke kan skylles ud med gennemstrømningen.

Under- og overbelastning

Ekstreme belastningsforhold tolereres permanent ved tilpasning af mikroorganismerne og akkumulation af næringsstoffer i biofilmen.

Industrispildevand

Fremavling af specielle mikroorganismer og miljøer muliggør behandlingen af problematisk spildevand, således at alle rensekrav kan overholdes.

2. Procesteknik

Slamproduktion

Biofilmprocessen kendetegnes ved at der kun genereres omkring halvdelen af den mængde overskudsslam der opstår i forbindelse med aktivslam processen.

Iltudnyttelse

Luftbobler bliver effektivt forhindret i at stige til vejrs ved hjælp af de hvirvlende renselegemer. De bindes delvist i renselegemerne og trækkes dermed tilbage til vandfasen.

Returslam

Der er tale om en ren biofilmproces, som ikke kræver at der tilføres returslam til stabilisering af biologien.

Videregående rensekrav

Målrettet nitrifikation er også mulig ved spildevandstemperaturer langt under 12°C. Simultan denitrifikation mellem 30 % og 50 % sker automatisk samtidig og kemisk fældning kan vælges, hvis der er fosforkrav.

3. Anlægsteknik

Anlægsteknik generelt

Spildevandet graviterer altid igennem anlæg som anvender WSBteknologien.

Aggregater & pumper

Der bruges kun aggregater til beluftning af spildevandet og pumper til bortledning af overskudsslam.

Renselegemer

Renselegemerne er vedligeholdelsesfrie, slidstærke og selvrensende. De skal ikke udskiftes i løbet af anlæggets levetid.

Styringen

Styringen er meget kompakt, da anlægget kræver meget lidt automatisering. Mulighed for fjernstyring og– fjernovervågning af renseanlægget, ved hjælp af ”Click & Clean” teknologien er standard.

4. Betjening og komponenter

Drift og vedligeholdelse

Processens enkelhed gør at driften og dertil relateret arbejdskraft er effektiv og omkostningsoptimeret.

Teknisk udstyr

WSB anlæg udstyres altid med højkvalitets komponenter fra erfarne producenter, f.eks. beluftere af rustfrit stål.

Energiforbrug

Kompressorerne er altid intervalstyret, dvs. der iltes kun i intervaller. Dette kan lade sig gøre på grund af processens enestående iltudnyttelse.

Vejledning og service

Såfremt det ønskes, kan Watersystems være den første der registrerer eventuelle driftsforstyrrelser på kundens vegne – Dette sker ved hjælp af vores unikke ”Click & Clean“ fjernstyringssystem.

Kontakt os

Hvis du gerne vil have personlig vejledning i valg af løsning, så skriv til os her. Vi kontakter dig snarest muligt.