Den danske miljølovgivning er underlagt nogle af Europas strengeste krav og påbud for miljøbeskyttelse. Langt fra alle decentrale renseløsninger på markedet opfylder disse krav. Med et minirenseanlæg fra Watersystems renser du dit spildevand miljøvenligt og enkelt.
watersystems_minirens_bedsteloesning

Hvorfor et minirenseanlæg?

Størstedelen af det danske husholdningsspildevand renses i centrale rensningsanlæg og ikke minirens. Men i det åbne land er vilkårene anderledes, og det er langt fra alle husejere og erhvervsdrivende i disse områder, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem. I stedet benytter man decentrale spildevandsløsninger i form af minirenseanlæg.

Høje krav til renseløsninger.

Lovgivningen for spildevandsrensning i det åbne land er centreret omkring grænseværdierne for skadelige stoffer i det rensede spildevand, der udledes i naturen. Det stiller høje krav til de decentrale renseløsningers ydeevne.

En renseløsnings ydeevne er meget afhængig af, om det pågældende anlæg renser lige effektivt sommer og vinter. Det er også afgørende, at anlægget er lige så effektivt ved under- og overbelastning, udsving i temperatur og spildevandskvalitet og varierende antal brugere, som ved helt normale betingelser.

Langt fra alle decentrale renseløsninger på markedet opfylder disse krav – og det med kedelige følger: Miljøet lider overlast, når urenset eller dårligt renset spildevand udledes i vandløbene. Dertil kommer, at det i sidste ende kan medføre både ulejlighed og store meromkostninger for ejerne af disse minirensenanlæg i form af bøder og nedlukning af anlæg.

Løsningen er en enkel og effektiv teknologi.

Den revolutionerende WSB®-teknologi er grundstenen i alle WS bioclean™-renseløsninger. Denne renseteknologi udsprang oprindeligt af et konkret behov i markedet, der var præget af utilstrækkelige renseløsninger og skærpede miljøkrav.

Efter udviklingen af vores minirens er det gået stærkt, og den typegodkendte WSB®-renseteknologi har gået sin sejrsgang verden over, med mere end 50.000  solgte enheder siden 1999, og 3.000 enheder i Danmark (2016).

Dansk kvalitet med fremtid i.

WS bioclean™ er en dansk renseløsning baseret på WSB®-teknologien. Anlægget, der er en kompakt og driftsikker konstruktion med enkle og gennemtænkte funktioner, har minimale etablerings- og driftsomkostninger.

Hertil kan lægges, at WS bioclean™ året rundt holder en konstant renseeffektivitet, der ligger langt over gængse lovkrav. Med lovkrav, der strammes år for år, er minirense-anlægget WS bioclean™ ikke blot forud for sin tid. Det er en fremtidssikring.

… Den typegodkendte WSB®-renseteknologi har gået sin sejrsgang verden over, med mere end 50.000 solgte enheder siden 1999, og 3.000 enheder i Danmark (2016).

Bliv klogere

Gravearbejde – sådan foregår det

Fordi WS bioclean™-anlægget er så kompakt, skal der kun graves ud til én enhed på din grund.

Læs mere her

Vedligehold

Dit WS bioclean™-minirenseanlæg er vedligeholdelsesfrit: Det er selvrensende, og efterses årligt af specialiserede Watersystems-servicefolk.

Læs mere her

Service

Når du etablerer et typegodkendt WS bioclean™-anlæg får du samtidig en skriftlig serviceaftale, der sikrer dig det lovpligtige niveau af driftseftersyn på dit minirenseanlæg.

Læs mere her

forhandlere_landkort2

Find en forhandler

Vi har forhandlere i alle regioner.
Find den nærmeste her.

Helle Ellegaard Zinck

Lad os ringe til dig

Har du spørgsmål om produkterne?
Fortæl os hvornår vi må ringe til dig

Kontakt os

Hvis du gerne vil have personlig vejledning i valg af løsning, så skriv til os her. Vi kontakter dig snarest muligt.