Hvordan betaler jeg mit serviceabonnement?

Serviceabonnementet betales en gang om året. Du kan oprette PBS eller overføre beløbet til Watersystems.

Hvornår opkræves betalingen for serviceabonnementet?

Serviceabonnementet opkræves første gang når anlægget er sat i drift. Herefter opkræves det hvert år i januar for hele kalenderåret.

Hvorfor er prisen en anden end sidste år?

Serviceabonnementet er indeksreguleret og reguleres en gang årligt og uvarslet pr. 1. januar med afrundning til helt tal. Reguleringen sker efter den årlige stigning ifølge nettoprisindeks og Byggeomkostningsindeks for El- og mekaniske anlæg.

Hvornår skal jeg betale tillæg for fosforfældning?

Tillæget for fosforfælding er kun nødvendigt, hvis kommunen har udstillet et krav om fosforfjernelse hos dig.

Hvor ofte kommer I ud for et serviceeftersyn?

En gang om året kører en uddannet tekniker ud til dit renseanlæg og laver et grundig serviceeftersyn.

Hvordan ved jeg, at I kommer til serviceeftersynet?

Vi sender dig en e-mail, når tiden nærmer sig for det årlige serviceeftersyn af dit renseanlæg.

Hvor ofte skal fosforfældningsmidlet fyldes i mit renseanlæg?

Ved vores årlige serviceeftersyn påfyldes fosforfældningsmiddel og prisen er inkluderet i din serviceabonnement.

Kan jeg opsige mit seviceabonnement med Watersystems?

Ja, du kan opsige dit abonnement med 2 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Serviceeftersynet er dog et lovkrav og du må ikke bare udelade det.

Kan mit serviceabonnement blive opsagt?

Ja, hvis du ikke betaler for dit serviceabonnement eller har en anden forfalden saldo, kan Watersystems opsige din serviceaftale uden varsel.

Koster det noget at skifte ejer til mit renseanlæg?

Ja, ved et ejeskifte beregner vi et gebyr på 500 kr.

Alarmen er gået i gang, hvad skal jeg gøre?

Det er uhyre sjældent at der opstår driftsforstyrrelser i et WS bioclean™-minirenseanlæg. Teknologien umuliggør et decideret driftsstop, så du vil aldrig opleve akutte problemer med dit anlæg, med mindre det er blevet fejlbetjent.

Hvis alarmen alligevel lyder, skal du blot slukke den og efterfølgende ringe til vores servicetelefon på 74 48 50 33. Du vil få besøg af en servicetekniker hurtigst muligt efter opkaldet.

Hvad er Click and Clean?

Click and Clean er Watersystems’ fjernovervågningsmodul og er selvfølgelig standardudstyr i alle vores anlæg. Watersystems er forresten de eneste på markedet med denne service.

Skal jeg selv dokumentere for kommunen, at jeg overholder det lovpligtige årlige serviceeftersyn?

Nej, det tager vi os af. Vores tekniker udarbejder en servicerapport om alle registeringer samt en spildevandsanalyserapport og sender det videre til din kommune.

Skal jeg selv betale for et alarmudkald, hvis problemet ikke kan løses via Click and Clean?

Nej, det skal du ikke, hvis alarmudkaldet falder under garantien. Men hvis garantien er udløbet eller serviceeftersynet ikke er blevet overholdt, så sender vi en faktura på alarmudkaldet.

Kontakt os

Hvis du gerne vil have personlig vejledning i valg af løsning, så skriv til os her. Vi kontakter dig snarest muligt.